Základní škola a Mateřská škola Klíč

OZOBOTI VE 2.A
Drháčci se začali seznamovat s Ozoboty.
OZOBOT je interaktivní pomůcka, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to ale skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice.
...

View on Facebook

PRACUJEME S OZOBOTY
Prvňáčci začali pracovat s Ozoboty.
OZOBOT je interaktivní pomůcka, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to ale skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice.
...

View on Facebook

LIDSKÉ TĚLO
Páťáci se dnes proměnili v badatele a díky aplikaci zaměřené na lidské tělo, speciálním tričkům a iPadům mohli prozkoumat fungování lidského těla.
...

View on Facebook

LIDSKÉ TĚLO
Páťáci se dnes proměnili v badatele a díky skvělé aplikaci zaměřené na lidské tělo a iPadů mohli prozkoumat fungování lidského těla.
...

View on Facebook

7 days ago

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.

KAHOOT! A PRÁCE S IPADY
V hodinách angličtiny jsme na našich nových iPadech vyzkoušeli aplikaci Kahoot!
Kahoot! je multiplatformní systém na získávání reakcí žáků propojující formální výuku se světem online přinášející nový pohled na vzdělávání a hodnocení znalostí. Kombinuje prvky soutěživosti se snadností použití mobilních technologií, a vytváří tak okouzlující sociální prostředí.
Třeťáci byli nadšení a těší se na další poznávání vzdělávacích aplikací a práci s iPady.
...

View on Facebook